Kultur & kommunikation

KontaktOm Tomatproduktion

Vad är du nyfiken på?

Musik & scenkonst

Musik och scenkonst är hjärtat i vår verksamhet. Våra tomatantor. Vi skapar och vi möjliggör. Tillsammans och var för sig. För underhållning och teaterscen. Läs mer nedan.

För arbetsklimatet

Vill du stärka gemenskapen på arbetsplatsen? Stimulera kreativitet och konstruktiv kommunikation? Och glädjen? Lotta föreläser och teambuildar utifrån erfarenhet som kommunikatör, ledare och kulturutövare. Bosse och Lotta gör även körworkshops som värmer och stärker grupper.

För kulturarbetare

Vill du ha stöd med att marknadsföra och skapa uppmärksamhet i media? Eller bollplank när du skriver ansökningar? Och ha trevligt under tiden? Ta kontakt med Lotta.

Nyheter

Utforska möjligheter!

Musik & scenkonst

Totalt vokal musikal

Modiga myran Ante N har gått vilse i sin egen myrstack. Tyr Myrdal, legitimerad myrforskare, kryper in i myrgångarna för att rädda honom. Samtidigt är det myrornas krig inuti Tyr efter chefens hot om uppsägning. Vad vore Tyr utan...