Stärkt i svår vård

Ett barns hand vilar i en vuxens.

Stärkt i svår vård

I sjukhusets andaktsrum. Två sjungande röster och ett sjukt barn i föräldrafamn. Improvisation, klanger och energi. Vila från smärtan, från ångesten. Ögonblick av flow och ren livskraft. Där började idén till Stärkt i svår vård att födas.

Vi kommer att skapa en musikföreställning, inspirerade från möten och intervjuer med vårdpersonal och föräldrar som stått nära barn i det svåra inom vården.

Musik, manus & projektägare: Mirja Palo (Mirjan Ääni) och Lotta Karlsson (Tomatproduktion).
Rådgivare: Christina Aasa Bygdell, sångerska och barnsjuksköterska.
Samverkande vårdenhet:
Barnmedicin/Barnhabilitering vid Sunderby sjukhus möjliggör intervjuer samt arrangerar och utvärderar en pilotföreställning.
Regi: Ej bestämt.
Finansiärer: Musikverket, Region Norrbotten och Konstnärsnämnden.
Status: Pilotföreställningen kommer att äga rum 2020/2021. Sedan planeras för turné.

Se mer

Myrornas väg

EN TOTALT VOKAL MUSIKAL. Modiga myran Ante N har gått vilse i sin egen myrstack. Tyr Myrdal, legitimerad myrforskare, kryper in i myrgångarna för att rädda honom….

Om vär(l)den

KÖRVERK. En hel massa barn och två tonsättare. Lek, prat och gemenskap – som gror till ett nyskrivet körverk. Ett körverk för små som stora, fullt av…

Bosses blommiga ballong

FAMILJEFÖRESTÄLLNING & SKOLFÖRESTÄLLNING. Följ med på en musikalisk resa i Bo Selinders blommiga ballong! Hör vad det fredliga biet har att säga om människornas värld, vinka till…

Stärkt i svår vård

I sjukhusets andaktsrum. Två sjungande röster och ett sjukt barn i föräldrafamn. Improvisation, klanger och energi. Vila från smärtan, från ångesten. Ögonblick av flow och ren livskraft….

Skillingnytt

SANNA MINNEN & MUSIKALISKA SKRÖNOR. Kom, kliv in i tant Annys stuga! Här flödar gamla minnen, karameller och musikaliska skrönor från en svunnen, alltför obesjungen tid. Hör…

Musikagenterna

Musikagenterna är förtvivlade! Om de inte hittar och haffar skurken Enok Slug snarast, kommer hans orolighetsmanick ta bort all lek och musik från världen! Musikagenterna har insett…