Stärkt i svår vård

Ett barns hand vilar i en vuxens.

Stärkt i svår vård

I sjukhusets andaktsrum. Två sjungande röster och ett sjukt barn i föräldrafamn. Improvisation, klanger och energi. Vila från smärtan, från ångesten. Ögonblick av flow och ren livskraft. Där började idén till Stärkt i svår vård att födas.

Vi kommer att skapa en musikföreställning, inspirerade från möten och intervjuer med vårdpersonal och föräldrar som stått nära barn i det svåra inom vården.

Musik, manus & projektägare: Mirja Palo (Mirjan Ääni) och Lotta Karlsson (Tomatproduktion).
Rådgivare: Christina Aasa Bygdell, sångerska och barnsjuksköterska.
Samverkande vårdenhet:
Barnmedicin/Barnhabilitering vid Sunderby sjukhus möjliggör intervjuer samt arrangerar och utvärderar en pilotföreställning.
Regi: Ej bestämt.
Finansiärer: Musikverket, Region Norrbotten och Konstnärsnämnden.
Status: Pilotföreställningen kommer att äga rum 2020/2021. Sedan planeras för turné.

Se mer

Sången från balkongen ovanför

Efter ett decennium av diskret men lustfyllt skapande, kommer Bo Selinders debutskiva: Sången från balkongen ovanför. Skivan innehåller 5 spår med band plus 1 bonusspår med sånggruppen…